vineri, 5 mai 2023

Viziunea STS

STS a publicat un articol, aș zice chiar editorial, în care expune pe larg viziunea instituției cu privire la infrastructurile critice ITC care deservesc societatea românească. Un text bine scris, puțin conservator ca stil, însă care poate prilejui un exercițiu bun de interpretare pentru cei care cred că nu este publicat la întâmplare.
 
Spre exemplu citez mai jos 2 paragrafe:


 
Ținând cont de aceste realități, autoritățile statului și companiile deținătoare de infrastructuri critice de comunicații și tehnologia informației sunt nevoite să acționeze ca o echipă în beneficiul societății. Cooperarea și parteneriatul public-privat apar, astfel, drept cea mai potrivită cale pentru a oferi un răspuns coordonat și corespunzător, pe măsura amenințărilor cărora trebuie să le facem față. Implicarea industriei de profil în ecosistemul securității, inclusiv în cel al securității naționale, poate fi, în opinia noastră, cea mai bună soluție pentru a ne proteja eficient și pentru a evolua spre viitorul digital pe care ni-l dorim.
 
Statul dispune de resurse și expertiză în protecția infrastructurilor critice și securitatea serviciilor esențiale și a demonstrat, nu o dată, că este un partener credibil în orice construcție care are ca obiectiv buna guvernare și dezvoltarea socială și economică, însă numai un parteneriat serios și asumat cu industria de profil și chiar cu mediul academic și de cercetare ar putea reprezenta cea mai bună garanție a succesului unei digitalizări adevărate. Este astfel imperios necesar ca statul să se implice în găsirea celor mai adecvate soluții pentru asigurarea rezilienței și a unei reale protecții a infrastructurilor critice aflate în proprietatea, administrarea sau operarea instituțiilor publice ori a mediului privat, dar mai ales pentru securizarea componentei naționale a spațiului cibernetic.

🔇

Când vorbim de „autoritățile statului” în zona comunicațiilor vorbim despre ANCOM și MCID. Când vorbim de protecția infrastructurilor critice vorbim de un transfer treptat istoric de la Minister către ANCOM.

Deși Ministerul este titularul efortului de asigurare a siguranței și disponibilității infrastructurilor critice de comunicații pentru scenarii de criză, chiar război, astăzi relația companiilor cu ANCOM este mai relevantă, Ministerului i s-a acordat recent numai rolul de poștaș între instituții (ex. Legea 5G).

Paragrafele citate pot naște ideea că STS, cu o pregătire tehnică de specialitate la mare distanță de Minister, chiar și ANCOM, ar putea avea un rol mai important de autoritate publică în zona comunicațiilor civile.

Se mai vorbește și de cloud, încredere, dar las asta pentru alți exegeți.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu