marți, 31 martie 2020

STS prestator calificat (eIDAS #32)

Ieri a devenit public, cu puțin timp înaintea ședinței de guvern, un proiect de OUG cu următoarele prevederi cu referire la modificarea L455/2001:

Articol unic. – După art. 3 se introduce un nou articol, art. 31, cu următorul cuprins:
”Art. 31. - (1) Se desemnează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale. 
(2) Autoritatea de reglementare și supraveghere actualizează registrul furnizorilor de servicii de certificare prin adăugarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca furnizor de servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice.
(3) Prevederile art. 14 alin. (3) lit. b), f) și g) și ale art. 22 nu se aplică serviciilor de certificare calificată furnizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(4) Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale notifică autoritatea de reglementare și supraveghere cu privire la începerea activităţilor legate de certificarea semnaturilor electronice cu 3 zile înainte de începerea acestora.”

sâmbătă, 28 martie 2020

CTE reloaded

A fost publicată modificarea prin HG 222/2020 a modului de funcționare a Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, un organism public la nașterea căruia am ajutat și în a cărui comisie tehnică m-am implicat total în perioada 2013-2017. 

duminică, 22 martie 2020

PM² oficial în administrația publică românească

Recapitulam în Decembrie o serie de întâlniri în cadrul administrației publice dedicate prezentării  PM² Project Management Methodology - metodologia de management proiecte creeată de Comisia Europeană pentru uz propriu și pusă gratuit la dispoziția tuturor entităților interesate.


Cu ceva întârziere  amintesc acum că în Februarie, în cadrul unor ședințe din cadrul SCAP PM² a fost nominalizată ca fiind baza sistemului de raportare/control și a managementului de portofoliu. Entitățile publice sunt astfel îndemnate să o folosească pentru proiectele incluse în SCAP.

joi, 19 martie 2020

Distanțare socială (1)

Am auzit că o sesiune de răcnete face bine la plămâni !

Notari electronici ? (eIDAS #31)

Prin Ordonanță Militară ghișeele ONRC au fost închise, totul urmând a trece în online. Nu este o schimbare epocală, online-ul exista și înainte ca opțiune. Însă acum devine evidentă o problemă istorică: LEGEA nr. 589 din 15 decembrie 2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale

luni, 16 martie 2020

Spectrul 2100 - PM Orban nu este de acord cu proiectul ANCOM

Eforturile, de toate felurile, pentru promovarea unei idei pot merge doar până la un punct, de la care nu-ți rămâne decât să aștepți.Iată o fericită aliniere în poziția prim-ministrului Orban pe subiectul prelungirii spectrului 2100 MHz.

Opțiuni imediate pentru un sistem viabil de identitate electronică

După mulți ani am revenit pe Contributors cu un articol ambițios.

Ce opțiuni avem pentru a înrola 1 milion de identități electronice în 3 luni ? Răspunsul aici.

Vă aștept cu comentarii la articol.