marți, 31 martie 2020

STS prestator calificat (eIDAS #32)

Ieri a devenit public, cu puțin timp înaintea ședinței de guvern, un proiect de OUG cu următoarele prevederi cu referire la modificarea L455/2001:

Articol unic. – După art. 3 se introduce un nou articol, art. 31, cu următorul cuprins:
”Art. 31. - (1) Se desemnează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale. 
(2) Autoritatea de reglementare și supraveghere actualizează registrul furnizorilor de servicii de certificare prin adăugarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca furnizor de servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice.
(3) Prevederile art. 14 alin. (3) lit. b), f) și g) și ale art. 22 nu se aplică serviciilor de certificare calificată furnizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(4) Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale notifică autoritatea de reglementare și supraveghere cu privire la începerea activităţilor legate de certificarea semnaturilor electronice cu 3 zile înainte de începerea acestora.”


Neașteptat, fundamentarea necesității legiferării prin OUG este corectă (invocă probabila afectare a operatorilor comerciali de pandemie / starea de urgență) însă textul prezintă unele probleme.

Trebuie să spun clar că ideea ca STS să fie furnizor de încredere pentru administrația publică este ok. Oferă de mulți ani acest serviciu către instituții publice importante precum MFP, are expertiza tehnică necesară. În 2016 chiar am organizat un proces de selecție/evaluare între 3 instituții publice pentru această sarcină iar STS a fost opțiunea evidentă. Fac parte dintre cei care nu consideră că aceste servicii trebuie să aibă statutul de calificat, consider că un document ar trebui să devină oficial prin aplicarea unui sigiliu calificat iar eventualele semnături ale angajaților instituției pot fi avansate. Nu mai reiau acum argumentele. În schimb ideea de a folosi toți angajații publici semnături calificate impune renunțarea la folosirea semnăturii avansate de pe CEI în relația cu administrația publică, funcționarul și cetățeanul ar trebui să semneze cu un grad de încredere egal. Așadar nu am putut să mă entuziasmez de acest proiect.

O altă problemă este cea legislativă. L455 este în gravă contradicție, în zone esențiale, cu regulamentul eIDAS și ar fi trebuit demult abrogată. Existența ei astăzi ar fi putut fi explicată, penibil, ca fiind o lipsă de capacitate parlamentară benignă întrucât legea a devenit caducă.  O modificare prin OUG a acestei legi îi redă însă actualitatea într-un afront direct pentru eIDAS. Cele 6 luni până la demararea infringement-ului ar permite alinierea STS la eIDAS și chiar abrogarea legii  455 însă, de principiu, nu este ok.

Există și poetic justice în povestea asta. Abrogarea L455 a fost blocată de lobby-ul furnizorilor certificați întrucât aceștia doresc nu abrogarea ci înlocuirea cu o altă lege în care să strecoare prevederi, cât mai îndrăznețe, menite a le proteja afacerile. Așa am ajuns cu 3 proiecte în parale în parlament. Dacă L455 nu ar fi fost abrogată STS ar fi trebuit să respecte termenele și obligațiile din eIDAS, acestea neputând fi modificate prin OUG.

Un al aspect interesant ține de funcționarea guvernului. Acest proiect a fost publicat pe ordinea de zi în ziua ședinței, multe altele intră pe ordinea de zi suplimentară fără a fi cunoscute publicului până la adoptare. Așa cineva a dat posibilitatea colectării unor opinii din societate în general nefavorabile, chiar dacă din motive diferite.

Impresia mea este că acest proiect de OUG este abandonat, nu va mai fi luat în discuție în guvern.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu