joi, 19 martie 2020

Notari electronici ? (eIDAS #31)

Prin Ordonanță Militară ghișeele ONRC au fost închise, totul urmând a trece în online. Nu este o schimbare epocală, online-ul exista și înainte ca opțiune. Însă acum devine evidentă o problemă istorică: LEGEA nr. 589 din 15 decembrie 2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notarialeLa acel moment legea a fost scrisă pentru a permite notarilor să emită acte autentice în format electronic însă, din lipsa tehnologiei sau din dorința de a vinde cât mai multe sisteme informatice, nu permitea o infrastructură centralizată și operată la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România ci obliga fiecare notar să aibă sisteme omologate, ”personal cu cunoştinţe de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice şi o practică suficientă în ceea ce priveşte procedurile de securitate corespunzătoare”, ”sisteme omologate pentru arhivarea actelor notariale în formă electronică”, și alte obligații înspăimântătoare pentru un jurist care are oricum o coadă de clienți la ușa sa.

Nu este de mirare că această lege nu a produse norme subsecvente și niciun notar electronic !

În urma cu câțiva ani conducerea UNNPR spunea că ar face acest pas dacă s-ar putea utiliza o singură platformă operată de UNNPR și accesată de notari de la distanță. Iarăși regulamentul eIDAS permite, legislația națională nu.

Ce se întâmplă astăzi ? Conform L129/2019 trebuie depusă anual la ONRC o declarație cu privire la beneficiarii reali ai firmelor. Practic 181.000 de firme din București trebuie să depună această declarație intr-un interval limitat la 2 luni.

Prin Ordonanță ghișeul ONRC s-a închis, acești 181.000 de administratori ar trebui să viziteze un notar pentru a-și autentifica declarația. Safe pentru angajații ONRC, nu și pentru cei notariali. Imposibil fizic, improbabil atât timp cât notarii au și alte lucrări de făcut, și, de ce nu, de prioritizat în fața unei declarații de 60 lei.

Însă cum această declarație nu poate fi obținută în format electronic compania o va primi pe hârtie, o va scana și o va trimite pe portalul ONRC ”conform cu originalul”. Art. 56 prevede însă:
declarația ... se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant
este oare scanarea ”semnat conform cu originalul” formă autentică ? Până în acest moment nimeni nu a reușit să-mi demonstreze acest lucru.

Culmea este că art. 16 din L589/2004 prevede:

(1) Cererile pentru întocmirea unui act notarial electronic pot fi înaintate notarului public, în formă electronică, în acest caz fiind semnate cu semnătura electronică extinsă a solicitantului.
adică această declarație electronică și autentică ar putea fi obținută fără a merge la notar, de la distanță, pe baza unei cereri semnate cu un certificat calificat trimisă notarului. Nu pot deci să nu mă întreb de ce nu se poate depune direct declarația pe portalul ONRC semnată cu același certificat calificat ?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu