joi, 19 iulie 2018

Opriți timpul, arestați-l !


Tragerea de timp este o armă puternică și în mediul guvernamental ! Spre exemplu:

  • Atunci când multă lume îți spune că trebuie cloud PaaS dar tu vrei IaaS că este mai simplu poți amâna decizia (Ghidul) dar trece în ghidurile evenimentelor de viață obligația de a utiliza cloudul guvernamental. Vine ușor ziua când va fi nevoie de cloud dar nu va mai fi timp decât pentru IaaS. Timpul e de vină !
  • Atunci când vrei ca nodul eIDAS românesc să fie implementat de cea mai mare firmă de certificate calificate dar se trezește unul să-ți reproșeze într-o întâlnire oficială acest lucru, amâni achiziția publică chiar dacă nodul ar trebui să funcționeze în Septembrie 2018. Chiar dacă respectivii nu fac un ban cinstit întârziind proiectul, timpul oricum curge și posibilitatea de a utiliza certificate calificate din UE odată cu el!  Timpul e de vină !

Să mă laud …


Scriam în Mai o postare în care spuneam că nu este OK să înființezi un sistem / o prelucrare de date prin lege într-o formulare minimalistă urmând ca substanța să se adauge prin HG. Iată că avem o decizie a Curții Constituționale care spune același lucru:

Curtea a constatat că dosarul electronic de sănătate, instituit prin reglementările criticate, cuprinde date personale cu caracter medical, protejate prin art.26 din Constituţie. În măsura în care statul a instituit prin lege o măsură în aplicarea dreptului la ocrotirea sănătăţii persoanei, prevăzut de art.34 din Constituţie, tot acestuia îi revine obligaţia de a proteja şi garanta caracterul confidenţial al informaţiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de acelaşi nivel. Aceasta întrucât nu este îndeajuns ca protejarea datelor medicale să fie realizată printr-o legislaţie infralegală, care este caracterizată printr-un grad sporit de instabilitate sau inaccesibilitate [a se vedea în acest sens Decizia nr.17 din 21 ianuarie 2015, Decizia nr.51 din 16 februarie 2016 sau Decizia nr.61 din 7 februarie 2017]. Or, dispoziţiile legale criticate nu reglementează în sine nicio măsură care să poată fi calificată drept garanţie a dreptului la viaţă intimă, familială sau privată, astfel încât Curtea a constatat încălcarea art.26 din Constituţie.

Totodată, Curtea a reţinut că legislaţia infralegală adoptată în temeiul textelor legale criticate cuprinde, în realitate, garanţiile asociate art.26 din Constituţie. Prin urmare, s-a ajuns la situaţia în care un act administrativ cu caracter normativ să stabilească aceste garanţii, neprevăzute de lege, în condiţiile în care legislaţia secundară trebuia să se limiteze doar la organizarea punerii în executare a acestor garanţii. Actul administrativ normativ nu poate, prin conţinutul său, să excedeze domeniului organizării executării legii. Printr-un atare procedeu s-ar ajunge la modificarea/ completarea însăşi a legii. În consecinţă, Curtea a constatat şi încălcarea art.1 alin.(5) din Constituţie.sâmbătă, 14 iulie 2018

Cauză - efect


Vorbeam săptămâna aceasta cu cineva despre situația precară a MCSI în ecosistemul guvernamental care-i face foarte dificilă îndeplinirea celor mai de bază sarcini dacă necesită colaborarea celorlalte instituții. Îi explicam că cele apărute public în recentul raport al Curții de Conturi nu aveau cum să nu fie observate de-a lungul anilor de colegii în guvernare și să nu-i afecteze credibilitatea.

Optimistul cu care discutam îmi spunea că aceste sunt lucruri vechi și nu ar trebui să aibă relevanță, eu îi spuneam că, din păcate, MCSI face în continuare aceleași greșeli. Practic ziua următoare MCSI prin OIPSI îmi va susține afirmația prin publicarea proiectului de Ghid pentru Open Data (http://fonduri.mcsi.ro/system/files/Ghid.docx).

În esență MCSI alocă 24 milioane euro instituțiilor publice implicate în evenimente de viață pentru ca acestea să publice date deschise guvernamentale.

vineri, 29 iunie 2018

Ghinion !


Sigur că după ce am părăsit Palatul Victoria m-am plâns de noile criterii de selecție a personalului dar m-am și hotărât să fac ceva în această privință. Adevărul este că după un număr de luni orice persoană inteligentă poate ajunge la un nivel minimal de profesionalism în ciuda lipsei de experiență anterioară, problema anului 2017 a fost că un guvern de 6 luni aproape te califică dar nu ajungi să și fructifici. Așadar, cum nu ține de mine stabilitatea politică, m-am gândit că putem accelera formarea noilor veniți în zona de e-guvernare și m-am hotărât să fac o platformă web dedicată e-guvernării în care să public sistematizat (crono)logic documentele relevante. Astfel proaspătul consilier personal are posibilitatea să afle ce trebuie să știe, să învețe și poate chiar să înțeleagă.

Cu ceva vreme în urmă am cumpărat domeniul e-guv.ro și am început demersurile pentru a publica documentele cardinale ale ultimului deceniu din domeniul e-guvernării. Știu că marea majoritate le-ar fi publicat ”pentru că pot” eu însă respect legea și încerc să o aplic profesionist. Așadar am cerut dreptul de a publica RGEAIF (acel studiu făcut de USTDA în 2016 despre situația curentă și viitoare a e-guvernării care a făcut obiectul unor numeroase cereri de publicare către MCSI) într-un mod legal care le-a permis doar să mă amâne puțin dar care va fi finalizat cu succes în câteva zile.