sâmbătă, 1 februarie 2020

Spectrul 2100 - poziția ANCOM

În mod firesc, după trimiterea poziției scrise, am participat la dezbaterea organizată de ANCOM. Din fericire am fost doi participanți care am putut aborda civilizat acest subiect înaintea începerii scandalului 5G.


Deși înregistrarea este embedată începând cu intervenția mea, nu-mi mai reiau argumentele. Mai interesant este ce a răspuns ANCOM:


0:08:20 deși ANCOM preferă, istoric, selecții competitive în acest caz particular este obligată de prevederile HG 1113/2002. Aceasta ”a rezervat un drept de prelungire automat pe încă 10 ani” iar prevederea OUG 111 a devenit din opțională imperativă. Discuția actuală este numai despre prețul prelungirii, acesta nu poate fi stabilit competitiv.

0:10:15 ca și context, această procedură a fost de selecție competitivă pe fondul unor ani de criză ai sectorului telecom. de aceea au fost oferite aceste avantaje deosebite. Dovada este faptul că inițial au fost acordate doar două licențe, celelalte două fiind acordate după 2 ani. După ce vor fi trecut încă 12 ani vom fi într-o situație iarăși bazată pe competiție.

0:12:50 - există un punct de vedere formal și favorabil din partea Consiliului Concurenței (zău dacă nu era Ok publicarea lui!). Cu privire la impactul concurențial - posibilitatea ca un nou operator să dorească aceste frecvențe - raționamentul ANCOM este că, deoarece aceste frecvențe sunt intens folosite, operatorii actuali nu își permit să le piardă și vor duce prețul sus iar noul intrat se va orienta spre alte frecvențe, proaspăt eliberate. Vor reevalua redactarea acestor idei.

0:16:00 - a luat cuvântul un alt participant care, la rândul său, a combătut propunerea curentă. A spus că prelungirea este doar o posibilitate, nu o obligație; că prețul trebuie tratat distinct de prelungire; arată că nu este clar dacă se prelungesc și benzile 2100 TDD care astăzi nu sunt folosite; este necesară o licitație pentru a maximiza veniturile la bugetul de stat;

0:19:17 - ANCOM răspunde că în cazul unei licitații ANCOM stabilește un preț minimal și că acesta ar fi calculat la fel; că având în vedere utilizarea benzii de toți operatorii este sceptic că prețul minimal ar putea crește (practic ne sugerează că operatorii s-ar înțelege să nu se concureze).

0:21:30 - ANCOM: să nu uităm, este un proiect de HG iar acest proiect va merge pe circuitul formal de avizare, inclusiv la MFP care se va putea pronunța dacă veniturile sunt satisfăcătoare iar în final va ajunge în Guvern. ANCOM și-a manifestat doar viziunea, a interpretat cadrul legal aplicabil și a pus subiectul pe masa decidenților împreună cu argumentele expuse în această dezbatere publică.

0:22:30 - ANCOM precizează că banda 2100 TDD nu face obiectul acestei prelungiri

0:23:10 - începe sarja anti 5G cu o discuție despre cine organizează dezbaterea, de ce nu a făcut-o SGG ? Voi dedica acestei părți o postare separată.

Să revenim la aceste argumente.

HG 1113/2002 prevede:

(2) Licentele de comunicaţii mobile de generatia a treia au o durată de valabilitate de 15 ani şi pot fi reînnoite la cererea titularilor, pe o perioadă de 10 ani, fără plata unor taxe suplimentare.
(1) Fiecare câştigător declarat al licitaţiei va achită un tarif de eliberare a spectrului de frecventa în valoare de 35.000.000 dolari S.U.A.
Tariful de utilizare a spectrului se stabilește conform reglementărilor în vigoare.
Am subliniat cuvintele esențiale. Astfel:

  • pot fi reînnoite” diferă de ”vor fi reînnoite”, expresie care ar descrie interpretarea actuală a ANCOM. Exprimarea curentă lasă inițiativa reînnoirii  către ANCOM sub condiția existenței dorinței operatorului. Nu este exclus însă ca, în norme subsecvente, ANCOM să fi mutat ulterior înțelesul iar operatorii chiar să se considere îndreptățiți la o prelungire automată, însă nu vom descoperi această situație cât timp aceștia nu au de ce să-și prezinte argumentația, caz în care atenția s-ar muta către decidenții de la acea vreme.
  • ”reînnoit” diferă de ”prelungit”, expresie folosită permanent în comunicarea ANCOM. Prelungirea implică păstrarea principalelor caracteristici, reînnoirea implică re-evaluarea acestora întrucât licența, respectiv condițiile asociate, este ”nouă”.
  • afirmația ”Valoarea istorică a fiecăreia din cele 4 licențe în banda de 2100 MHz a fost de 35 milioane USD.” din Nota de Fundamentare a actualului proiect este dubioasă, cele 35 Mil USD sunt costul de eliberare spectru de către MAPN, o plată singulară, irepetabilă, fără sens a fi luată în considerare pentru reînnoire. Valoarea licenței se bazează pe ”tariful de utilizare a spectrului”, valoare care în acest caz pare să fi fost zero.

O analiză corectă a acestui subiect necesită separarea clară a criteriului legal de criteriul de oportunitate. În opinia mea proiectul ANCOM actual este legal dar nu și oportun. Afirmațiile verbale din dezbatere cât și eventuale documente inter-instituționale pot purta poziții de interpretare juridică eronate fără a atrage o răspundere legală. Trebuie remarcat că avizul MJ de legalitate sau CC pe concurență este dat pe proiectul actual, nu este în obiceiul și sarcina lor să spună ”este ok, dar se poate și mai bine de atât dpdv oportunitate”.

În privința oportunității, aceasta se judecă în funcție de obiectivele asumate. În mod clar, ANCOM nu consideră maximizarea veniturilor bugetare ca fiindu-i un obiectiv intrinsec. Modul în care a construit acest proces este neloial față de celelalte instituții, în special MFP, care astăzi sunt puse în fața unui pachet conturat pe care trebuie să-l distrugă dacă vor să-și urmeze obiectivele. Însă, ce să vezi, în 2 luni expiră licențele și se (aproape) închid 2 operatori - cine să-și asume asta ?.

Teoretic, astfel de situații nu ar trebui să se întâmple. Instituțiile publice ar trebui să se respecte reciproc sau, de rezervă, să aibă oameni competenți care să prevină astfel de situații. Teoretic, în mod concret se pot face următoarele, în ordinea dificultății:


  1. limitarea proiectului actual numai la cei 2 operatori care expiră în Martie. Să vedem dacă persistă prietenia dintre cei 4 operatori sub presiunea incertitudinii rămase celorlați doi relativ la cum va fi abordat cazul lor peste 2 ani. (tariful se stabilește conform reglementărilor ”în vigoare”, cine știe cum va fi peste 2 ani!)
  2. schimbarea formulei de calcul prin bazarea acesteia pe potențialul de exploatare a benzii 2100 (în tehnologia 5 G) raportat la potențialul altor benzi recent adjudecate în proceduri competitive. Ponderarea valorificării potențialului cu evoluția pieței telecom. De întrebat operatorii dacă doresc aceste noi tarife sau licitație.
  3. o întâlnire cu operatorii telecom în care aceștia să-și susțină argumentele care împiedică înnoirea printr-o procedură competitivă. În funcție de argumente, schimbată abordarea sau investigarea ieșirii din cadrul HG1113 în actele subsecvente.
  4. Stimularea apariției unui al 5-lea operator în competiție, spre exemplu SNR.


Toate cele de mai sus există în arsenalul guvernului. În realitate, precum armele nucleare, nu se ajunge niciodată la varianta maximală, există desigur și argumentele de oportunitate venite dinspre cealaltă parte. De aici ar fi trebuit să înceapă dezbaterea ...


PS1: ca o notă de culoare: în sală a fost prezent și Liviu Nistoran, fost președinte ANCOM și poate viitor, în cazul demisiei d-lui Grindeanu.

PS2: Dacă tot ce am scris mai sus este prea complicat, rămâne argumentul: cum asta
în ansamblul benzilor de frecvențe radio utilizate în rețelele de acces radio ale operatorilor din România, banda de 2100 MHz înregistrează cea mai intensivă utilizare: la finalul anului 2018, mai mult de o treime din stațiile de bază ale rețelelor de acces radio funcționau în banda de 2100 MHz, această bandă contribuind cu peste 70% la realizarea numărului de stații de bază UMTS instalate (și cu peste 80% la realizarea numărului de sectoare de stații de bază UMTS instalate). În fapt, la finalul anului 2018, banda de 2100 MHz asigura între 43% și 99% din sectoarele stațiilor de bază ale rețelelor de acces radio 3G ale operatorilor.

valoarează numai 2.5 mil euro/an/operator ?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu