duminică, 23 februarie 2020

HG 89 - la ce să ne așteptăm de la ADR ?

Am scris în contextul dezbaterii publice pe HG funcționare Autoritatea pentru Digitalizarea României care sunt așteptările mele. Acum că există HG-ul publicat nu rămâne decât să refac socoteala:


Categorie Activitate Draft Final
Autoritate publică   Reprezentare internațională NU Da
Inițiativă legislativă, norme de aplicare NU Prin SGG
Avizare programe de finanțare, inclusiv programe operaționale, apeluri fonduri NU Da
Control NU Da
 Total 0 3.5
Centru de expertiză Planificare strategică a eguvernării contribuie Da
Coordonare, evaluare, monitorizare, control, sprijin -  pentru strategiile sectoriale care includ aspecte din domeniul eguvernării DA Da
Sprijin tehnic pentru alte entități publice NU Nu
Implicare în evaluarea/avizare a etapelor esențiale în derularea proiectelor de eGuvernare NU Da
 Total 1.5 3
Unitate de implementare Servicii de analiză și propuneri refactorizare / reformă administrativă NU Da
Servicii de management externalizat NU Limitat
Servicii de operare externalizate minimal NU
Proiectarea și livrarea de produse informatice refolosibile – building blocks NU Da
Implementarea de sisteme informatice de tip HUB parțial Da
 Total 1 4
Independență  Măsuri cu privire la eligibilitatea și mandatul persoanelor responsabile NU Nu
Măsuri de tip ”consiliu director” NU limitat
Măsuri de tip ”cumul de resurse” NU Nu
 Total 0 0.5
Eficiență  Măsuri din zona salarială și a managementului performanței angajaților NU Nu
Măsuri cu privire la modalitatea de finanțare NU Limitat
Măsuri cu privire la modalitatea de derulare a achizițiilor NU Nu
 Total 0 0.5
Impact societal  măsurarea permanenta a impactului / utilizării NU Da
Open Contracting NU Nu
Implicare M.A. și O.N.G. Minimal Da
Formare profesionala și digital skils minimal Da
Promovare eservicii și tehnologii DA Da
 Total 2 4.5
Total (maxim 24) 4.5 16
19% 67%

Aș spune că există material destul pentru o prestație de calitate, să vedem și interpreții ...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu