duminică, 22 ianuarie 2023

Brânza-i pe bani

Am reascultat emisiunea de la radio iar unul dintre subiectele greșit descrise îmi aparține. Am fost întrebat despre ce înseamnă „spațiul comun cu Republica Moldova” din perspectiva e-Guvernării.

Am spus atunci că R. Moldova ne va furniza gratuit aplicațiile lor de e-Guvernare și că acest lucru, prin inevitabila comparare a costurilor istorice, va agresa grav ecosistemul administrație – industrie furnizoare tradițională pentru sistemele de e-Guvernare.

M-am bazat în cele spuse pe declarațiile publice ale oficialilor români.

Iată că avem acces la viziunea moldovenească asupra acestui proiect sub forma textului Hotărârii Guvernului Moldovei Nr. 6 din 06-01-2023 cu privire la unele măsuri pentru implementarea Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, semnat la 11 februarie 2022.

Ce am căutat în HGRM

Prevederi juridice de transfer a drepturilor patrimoniale de autor sau de licențiere gratuită către România a unora dintre aplicațiile deținute de Agenția de Guvernare Electronică din Moldova.

Nu am găsit nimic explicit în acest sens.


Ce am găsit în HGRM

Numai prevederi legate de sisteme viitoare, care ar urma să fie dezvoltate în comun, cu costuri împărțite dar fără o clarificare a formulei de calcul.

Să o luăm metodic.

Cea mai apropiată prevedere legată de sistemele deja existente este:

Art.4 4) să asigure autorităților publice de profil desemnate de Guvernul României accesul la documentația tehnică și la soluțiile tehnice, inclusiv la codul‑sursă al acestora, pentru dezvoltarea în comun a sistemelor informaționale partajate, fără a prejudicia securitatea și integritatea acestora;

Accesul la codul sursă este o practică frecventă între parteneri de încredere și reprezintă un mijloc în auditul de securitate, debugging-ul interoperabilității. Spre exemplu Microsoft pune la dispoziția guvernelor, inclusiv cel din România, partea semnificativă a codului sistemelor sale de operare.

Posibilitatea de a citi codul sursă este departe de dreptul de a-l utiliza, direct sau să construiești aplicații derivate din el.

Altfel acest HGRM este un text simplu, logic, model de urmat.

Ne prevede apariția „unei viziuni comune și a unei foi de parcurs pentru dezvoltarea spațiului digital comun și pentru transformarea digitală a ambelor state” care va duce la „co-crearea, testarea și implementarea în comun a soluțiilor digitale în sectorul public”.

Această țintă va fi atinsă prin „procesul de co-creare a sistemelor informaționale reutilizabile pe teritoriul ambelor state”, respectivul proces își propune „să dezvolte continuu, în comun cu autoritățile publice de profil desemnate de Guvernul României ... în vederea implementării și reutilizării acestora pe teritoriul ambelor state; 

Să nu uităm totuși că Moldova este expertă în atragerea de granturi, și a țintit întotdeauna cele mai valoroase surse, atât de fonduri cât și de expertiză. În acest sens Agenția de Guvernare Electronică AGE are dreptul „să mobilizeze și să monitorizeze, în comun cu autoritățile publice de profil desemnate de Guvernul României, fonduri de asistenţă financiară şi tehnică externă dedicate co-creării sistemelor informaționale reutilizabile pe teritoriul ambelor state.”


Ce concluzii putem trage

Răul de mine a avut, ca primă idee, să reamintească un banc, cu Radio Erevan, despre i s-a luat nu i s-a dat ... Însă ar fi incorect, și pentru noi ar fi foarte greu un transfer de proprietate intelectuală, pentru a face acest lucru în deplină legalitate trebuie să fi sigur că ai proprietatea asupra sa. Deși noi avem din 2016 legislație care prevede transferul complet al drepturilor de autor pentru dezvoltările custom nu sunt foarte sigur că astfel chiar avem dreptul de a transfera întreaga aplicație către o altă entitate din afara UE. În orice caz ar fi necesar un audit juridic foarte laborios.

Neexistând un transfer al aplicațiilor existente nici nu se pune problema valorii donației deci nici a costurilor istorice – furnizorii români pot răsufla ușurați.

În schimb apare oportunitatea interesantă de a transfera către AGE managementul de proiect pentru noile investiții în e-guvernare. Zău dacă nu aș vrea să văd, măcar de probă, acest lucru dar sunt convins că mulți vor avea de ridicat nenumărate argumente contrare, nu poți sparge ușor o bulă atât de oneroasă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu