sâmbătă, 10 august 2019

propunerile mele pentru OUG aferent 112


Am redactat, în cadrul procesului de dezbatere publică, observații și propuneri pe proiectul de OUG destinat a îmbunătății SNUAU - activitatea centrului 112.
 
UPDATE 12 sept 19: ”Cât privește argumentul legat de necesitatea stringentă privind localizarea celor care apelează la 112, Avocatul Poporului menționează că aceasta era posibilă și prin reglementarea anterioară.”

Iată-le:Articol:
3. La articolul 3, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

n) informația de localizare – datele, cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și implementat în cadrul SNUAU, care, prin prelucrarea informației de localizare primară, indică poziția geografică în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o rețea de telefonie fixă;

Variantă propusă:
Se renunță la Art.3. din proiect, astfel articolul 3, litera n) din legislația curentă rămâne neschimbat.

Argumentație:
Prin introducerea sintagmei ”, prin prelucrarea informației de localizare primară” este limitată legal metoda de obținere a informației de localizare (înafara variantelor asistate de terminalul mobil care beneficiază de articole dedicate) doar la metoda actuală, bazată pe cell-id. Prevederea legală trebuie să permită, chiar să încurajeze, și alte metode bazate pe rețea, de o precizie mult mai bună, precum Triangulation și Multilateration. În lipsa acceptării propunerii de mai sus localizarea bazată pe rețea, prevăzută de 3.2.5 Măsura 9 din raport, va necesita, peste 3 ani, exact această modificare pentru a avea bază legală.Articol:
8.  La articolul 20, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

(11) SNUAU are obligația de a transforma informațiile de localizare primară în informații de localizare, precum și de a utiliza, acolo unde este disponibilă, informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal.

Variantă propusă:
8.  La articolul 20, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

(11) SNUAU are obligația de a transforma informațiile de localizare primară în informații de localizare, precum și de a utiliza, acolo unde este disponibilă, informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal sau transmisă de operatorul de rețea.

Argumentație:
Ca și modificarea Art.3 lit.n) prevederea propusă de proiect exclude posibilitatea utilizării localizării bazate pe servicii moderne de rețea.
Totodată menținerea obligației imperative din legislația actuală cu privire la obținerea informației de localizare din localizarea primară de către STS vulnerabilizează această instituție. Reamintesc că Art. 109 (6) din Codul Telecom al UE care prevede: ” Dacă este necesar, autoritățile de reglementare competente, după consultarea OAREC, prevăd criteriile de acuratețe și fiabilitate ale informației de localizare a apelantului furnizate.” va produce efecte, sub forma unui ordin ANCOM, peste un număr de ani, până atunci nu există în legislație noțiunea de acuratețe a localizări, așadar STS este dator și răspunzător legal să producă o localizare perfectă/utilă în orice scenariu practic.Articol:
6. După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) În scopul exercitării atribuțiilor administratorului SNUAU stabilite de prezenta ordonanță de urgență, datele cu caracter personal colectate pe parcursul apelului de urgență, se prelucrează în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c)-e) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Variantă propusă:
6. După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) În scopul exercitării atribuțiilor administratorului SNUAU stabilite de prezenta ordonanță de urgență, datele cu caracter personal colectate pe parcursul apelului de urgență, se prelucrează în conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE nefiind aplicabilă excepția prevăzută de Art.2 (2) d) al acestuia.

Argumentație:
Este meritorie opțiunea de a introduce activitatea SNUAU în zona de aplicabilitate a GDPR renunțând la fructificarea excepției acordate prelucrărilor în ” scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora.”. Ar fi fost oricum dificilă separarea apelurilor de tip law enforcement de cele specifice urgențelor medicale sau protecției civile.

Totuși formularea propusă ridică un risc în privința aplicării GDPR în România: sugerează că o prelucrare având ca temei legal Art.6 c)-e) necesită, în legislația specifică prelucrării și care generează temeiul, indicarea explicită a justei corelări cu prevederile GDPR. Astăzi mare parte dintre normele care stau la baza invocării  Art.6 c)-e) nu conțin o prevedere similară celei propuse azi (fiind emise anterior GDPR).  

Clarificarea temeiului legal pentru prelucrările aferente SNUAU poate fi făcută prin intermediul DPIA aferentă acestui OUG și avizarea acesteia de către ANSPDCP în conformitate cu prevederile Art.35 (10) GDPR. În cazul în care sunt dorite garanții cu privire la derularea acestui proces de avizare, în conformitate cu prevederea Art. 36 (5) poate fi introdusă obligativitatea avizării în cadrul prezentului act normativ. Clarificarea prin DPIA poate rezolva și perioada de retenție oferind flexibilitate legală în fața unor provocări tehnice (reamintesc că perioada de retenție este un termen fix, nu o limitare maximală, generând obligația ca datele să fie păstrate pe întreaga durată menționată)Articol:
4. La articolul 3, după litera n) se introduce o nouă literă, lit. n1), cu următorul cuprins:

„n1) informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al apelantului, după momentul inițierii apelului de urgență și transmise către administratorul SNUAU de o funcționalitate integrată nativ la nivelul acestui terminal, ce conține latitudinea și longitudinea care caracterizează poziția geografică în care se află echipamentul terminal;”

Variantă propusă:
4. La articolul 3, după litera n) se introduce o nouă literă, lit. n1), cu următorul cuprins:

„n1) informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al apelantului, după momentul inițierii apelului de urgență și transmise către administratorul SNUAU de o funcționalitate integrată nativ la nivelul acestui terminal sau de către o aplicație autorizată de către operatorul SNUAU, ce conține latitudinea și longitudinea care caracterizează poziția geografică în care se află echipamentul terminal;”

Argumentație:
Este necesară ”legalizarea” aplicației Apel112 a STS. Întrucât implementarea AML va dura o perioadă, apoi va mai dura actualizarea terminalelor mobile de către Google, există încă o perioadă semnificativă de timp în care aplicația Apel112, care poate fi instalată facil și imediat, poate fi utilă.

Totodată modificarea propusă permite, în viitorul mai îndepărtat, integrarea in SNUAU a mesajelor automate generate, similar e-call în cazul autovehiculelor, de alte echipamente specializate, spre exemplu wearables și IoT în domeniul monitorizării stării de sănătate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu