sâmbătă, 14 iulie 2018

Cauză - efect


Vorbeam săptămâna aceasta cu cineva despre situația precară a MCSI în ecosistemul guvernamental care-i face foarte dificilă îndeplinirea celor mai de bază sarcini dacă necesită colaborarea celorlalte instituții. Îi explicam că cele apărute public în recentul raport al Curții de Conturi nu aveau cum să nu fie observate de-a lungul anilor de colegii în guvernare și să nu-i afecteze credibilitatea.

Optimistul cu care discutam îmi spunea că aceste sunt lucruri vechi și nu ar trebui să aibă relevanță, eu îi spuneam că, din păcate, MCSI face în continuare aceleași greșeli. Practic ziua următoare MCSI prin OIPSI îmi va susține afirmația prin publicarea proiectului de Ghid pentru Open Data (http://fonduri.mcsi.ro/system/files/Ghid.docx).

În esență MCSI alocă 24 milioane euro instituțiilor publice implicate în evenimente de viață pentru ca acestea să publice date deschise guvernamentale.

Afirmația anterioară este simplificată pentru a fi corectă, cine se uită la pag.15 din Ghid va avea dificultăți în a înțelege care este viziunea promovată, și asta în condițiile în care MCSI este responsabilul cu legislația datelor deschise guvernamentale.

Să începem cu esența. Evenimentele de viață sunt preponderent orientate către cetățeni și operează cu date personale care nu pot fi publicate ca date deschise! În schimb UE și G8 au definit tipuri de date prioritare precum cele din zona calității mediului, geospațiale, execuție bugetară - toate fără nicio legătură cu evenimentele de viață și instituțiile eligibile pentru finanțare în acest proiect.

În DESI - celebra statistică anuală a CE privitoare la nivelul societății informaționale în care România este constant pe ultimul loc - începând cu acest an sunt prioritare datele LOD (linked open data) si cele dinamice (în timp real). Nimic despre acestea în Ghid !

Toate portalurile guvernamentale de date deschise din UE sunt bazate pe platforme open source, astfel nu există cost de achiziție însă există costuri semnificative de mentenanță, inclusiv evolutivă. Ghidul obligă utilizarea ipoteticului cloud guvernamental - nu există deci achiziții majore hardware pe proiect - și limitează costurile cu instruirea și mentenanța la 10% din valoarea proiectului. Oare cum poți obține cei 10% necesari altfel decât printr-o achiziție inutilă de 90% din valoarea proiectului ?

Apropo de valoarea alocată … platforma data.gov.ro a început cu 2 servere abandonate de la alte utilizări, o platformă open source și maxim 1000 euro/lună cheltuieli de personal (astăzi este posibil ca serverele să fi fost migrate în platforma de virtualizare a SGG). Ghidurile de publicare a datelor deschise de către instituțiile publice create în ultimii ani de SGG identifică efortul instituțiilor pentru publicare ca fiind preponderent organizatoric / procedural. Facilitatea de a exporta date in format CSV sau XML este nativă în toate motoarele de baze de date, cum despre LOD nu se amintește în ghid, pe ce ar trebui instituțiile publice să cheltuie milionul de euro ? Mister !

Cele punctate mai sus sunt încă o materializare a detașării MCSI de activitatea instituțiilor responsabile de diverse domenii - SGG în cazul datelor deschise. A nu le cunoaște activitatea înseamnă a nu le putea oferi suportul IT&C care este misiunea principală a MCSI (ok, nimeni nu-i perfect ! ), a nu-i întreba măcar înainte de a publica un astfel de document este însă o problemă de atitudine impardonabilă care duce la consecințele amintite la începutul acestui text.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu