duminică, 13 mai 2018

Gattaca II

Scriam în primul post despre modul în care interzicerea prelucrării datelor biometrice, genetice și medicale este combătută cu argumente false de către opoziție și totodată o măsură prea brutală – ar trebui ca fiecare industrie/caz să aibă reglementări specifice. La comisia ITC prevederea a fost menținută, la Juridică amendată însă este interesantă relatarea discuțiilor din comisia IT.

În primul rând, surprize – surprize, inițiatorul legii nu s-a prezentat să o susțină după cum este cutuma. Evident acest rol a fost jucat de ANSPDCP care iată cum a răspuns problemelor ridicate:

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la opiniile formulate de invitați. Reprezentanții ANSPDCP au precizat că art.9 alin.(4) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că ”statele membre pot menține sau introduce condiții suplimentare, inclusiv restricții, în ceea ce privește prelucrarea de date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea”. Inițiatorii propunerii legislative au propus ca prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, să fie interzisă numai în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri cu excepţia prelucrărilor efectuate de către sau sub controlul autorităţilor publice, în limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege şi în condiţiile stabilite de legile speciale care reglementează aceste materii, care să prevadă şi garanţii adecvate pentru persoana vizată. Clinicile medicale private funcționează sub controlul Ministerului Sănătății și nu sunt afectate de prevederile legii. Autentificarea cu amprenta a dispozitivelor nu intră sub incidența acestei prevederi. Cu privire la aplicarea de sancțiuni discriminatorii între autoritățile publice și entitățile private, reprezentanții ANSPDCP au precizat că amenzile nu au fost stabilite de ANSPDCP și că este la latitudinea legiuitorului să stabilească cuantumul amenzilor.

Reproșez ANSPDCP faptul că nu a ieșit cu precizările bolduite încă din primul moment al contestării publice. Atunci când avem o societate prea puțin aplecată spre discuții serioase cu privire la mersul cetății a o trimite după ținte false este o irosire contraproductivă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu