duminică, 30 septembrie 2018

28/28


În 29 septembrie a intrat în vigoare obligativitatea adusă de regulamentul eIDAS ca fiecare stat membru să recunoască schemele de identificare notificate de celelalte state. Recunoașterea este atât legală cât și practică, prin interconectarea în rețeaua de noduri eIDAS. La această dată situația europeană arată așa:

GoToWebinar 005


Pentru că suntem pe blog, pot explica pe îndelete … Simplificând, o schemă de identificare este un serviciu sau un grup de servicii asemănătoare care permit identificarea / autentificare / semnarea de documente cu un anume nivel de încredere. Spre exemplu furnizorii privați de certificate calificate din România pot constitui o schemă de identificare, lor li se poate asocia Cartea Electronică de Identitate sau aceasta poate fi o a doua schemă românească. Pot fi notificate, opțional, și scheme de identificare cu un nivel mai redus de încredere.

Schemele sunt responsabilitatea autorității naționale – MCSI în cazul nostru. Acesta compune schema, verifică serviciile componente și pre-notifică celelalte state membre ca acestea să o evalueze. După o evaluare de minim 6 luni schema devine notificată/oficială prin publicarea în Jurnalul European. În legătură naturală, odată cu rezolvarea acestor aspecte legale trebuie să fie rezolvate și cele tehnice. Practic este obligatorie minimal notificarea schemelor bazate pe certificate calificate.

Partea tehnică este reprezentată de o aplicație națională numită ”nodul eIDAS”. Cu API-uri standardizate de CE și cod demo disponibil ca open source aceasta comunică cu celelalte aplicații naționale similare schimbând datele necesare pentru autentificare/validare cât și un număr de date suplimentare despre identitatea prelucrată. Regulamentul stabilește metadate obligatorii și opționale, precum data sau locul nașteri. Toate activitățile transfrontaliere se derulează prin intermediul celor 2 noduri naționale implicate.

Pentru România consecințele minimale și obligatorii aduse de Regulamentul eIDAS și data de 29 Septembrie sunt:

  1. obligarea celorlalte state UE să recunoască certificatele calificate emise de companiile românești
  2. obligarea administrației publice românești să recunoască certificatele calificate emise de alte state și, prin urmare, deschiderea pieței către furnizorii europeni

Beneficiile sunt evidente: scăderea prețului aferent certificatelor necesare pentru depunerea declarațiilor și posibilitatea românilor din diaspora să interacționeze cu administrația folosind mijloace de autentificare locale, ușor de obținut.

Istoria locală aferentă celor de mai sus începe cu decizia MCSI de a fi operatorul nodului eIDAS, o decizie contestabilă întrucât este simultan și autoritate de control a bunei funcționări al acestuia. În vara anului 2017 au fost produse pentru nodul eIDAS  Studiul de Fezabilitate și Caietul de Sarcini iscând controverse aprinse. Culmea acestora a fost presiunea pusă de fostul ministru mcsi Șova ca documentația să-și urmeze drumul conținând o cerință care putea fi îndeplinită de o singură companie românească, soră cu unul dintre emitenții de certificate calificate. Dialogul pe care l-am avut cu dânsul în fața unei asistențe numeroase, atenționarea primită în scris din partea unui grup de specialiști cu privire la viciile de concurențialitate, au dus la o situație de blocaj în care nu se dorea schimbarea documentației dar nici nu existau angajați dispuși să se implice în această achiziție.

În Iunie 2018 MCSI a anunțat finanțarea nodului eIDAS pe fonduri europene sub acronimul SITUE propunându-și un termen de livrare în August 2019. După lansare urmează cele 6 luni de pre-notificare deci termenul de utilizare practică ar fi Ianuarie 2020. Însă licitația nu a fost lansată deci nu știm dacă prevederea anti-concurențială a rămas și dacă aceasta va duce la contestări și întârzieri.

Este greu de ignorat faptul că încasările săptămânale ale emitenților de certificate calificate sunt de 200.000 euro, mai mari decât  potențialul profit adus celui care implementează acest proiect, așadar este ușor de ajuns într-un conflict de interese în privința livrării la timp a nodului eIDAS.

Ținând cont de toate acestea estimei cu tristețe că România va fi ultima țară care va notifica … iarăși locul 28 din 28 !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu