miercuri, 26 ianuarie 2011

PDL manareste regulamentul de publicitate

M-am abtinut in virtutea principiului ca nu este corect sa vorbesti fara dovezi dar azi am gasit procesul verbal al sedintei de votare a regulamentului si exista material…

In primul rand trebuie spus ca cei de la PMB respecta formal principiul transparentei fara a-si da nici un interes in a-l face si fezabil. In mod particular acest PV de sedinta este publicat in conditii tehnice foarte proaste (chiar si dupa standardul lor) ce fac foarte grea fructificarea sa. Sa fie o directa legatura intre ilizibilitate si marimea manariei ?!? In orice caz , cu ceva eforturi, am recuperat textul si vi-l pun la dispozitie impreuna cu comentariile mele scrise in rosu.

La sedinta a participat numai PDL. Reprezentantul acestuia , Horatiu Tica, a propus o lunga lista de modificari care au fost aprobate fara comentarii. Daca cu ceva timp in urma Horatiu Tica poza in luptatorul apararii aspectului Bucurestiului iata ca astazi nu are nici o tresarire sa propuna un lung sir de modificari menite sa favorizeze anumite firme.

Pe scurt si in ordinea gravitatii:

  • este eliminat principiul licitatiei deci pot apare asocieri
  • autorizarea individuala a locatiilor ajunge de facto la mana consilierilor
  • locatiile de pe domeniul public care ar putea aduce venituri orasului sunt decimate.
  • locatiile de pe privat sunt incorsetate dupa tiparul anumitor firme.
  • prin redistribuirea bugetelor sunt avantajate TV-screenurile

Winner: Clear Channel ! urmat in perspectiva de un eventual jucator extern, suspectul de serviciu fiind JCDecaux .

In continuare – Procesul Verbal al sedintei:

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea, construirea şi amplasarea firmelor şi reclamelor publicitare pe teritoriul municipiului Bucureşti.

 

Domnul consilier Tica Horaţiu Flonn

Se modifică titlul anexei în: Regulamentul Local de Publicitate al Municipiului Bucureşti.

La art. 2 lit. c se introduce punctui 2, 3 şi 2)          Primarul General are obligaţia prin direcţiile de specialitate:

a)            Să întocmească studii de amplasament care vor sta îa baza licitaţiilor

b)           Să stabilească numărul şi dimensiunile reclamelor publicitare aferente fiecărui studiu de amplasament.

c)            Sa întocmească caietele de sarcini, condiţiile şi termenii specifici metodologilor de licitaţie

 

3)            Dispoziţiile art. 2 lit. c punct 2 vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti (se asigura controlul consilierilor locali inca din faza studiului pe teren,  cea care poate hotari cine participa si castiga licitatia)

 

4) Contractele şi actele adiţionale acestora se vor înainta spre analiză şi aprobare Consiliului Generai al Municipiului Bucureşti. ( la fel)

 

La Art. 3 se scoate de la lit. g) definiţia spaţiului verde deoarece există în lege şi se înlocuieşte cu noţiunea de mesh

g) mesh - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de mari dimensiuni (mesh-uri se folosesc doar atunci cand se acopera ferestre si este necesara asigurarea cat-de-cat a unei vizibilitati. Daca intradevar acoperirea ferestrelor este ostracizata atunci tipul de material „mesh” nu ar mai avea loc in Bucuresti. Pentru calcane se foloseste un PVC material plin, mai ieftin si mai rezistent.)

 

La art. 4 lit. h se scoate P-ta Universităţii, b-dul Nicolae Bălcescu, b-dui Gheorghe Magheru, P-ţa Romană, Caiea Victoriei şi rămân celelalte artere (este vorba de lista de artere unde publicitatea este interzisa. Practic nu se schimba mai nimic.)

 

La art. 4 lit. i se introduce "după mai mari de 12 mp per faţă şi a mesh-urilor în afara calcanelor şi a regiştriior verticali" şi rămâne mai departe „indiferent de forma de proprietate .. (deci raman mesh-urile in zona centrala)

 

La art. 4 se introduce lit. j) Pentru arterele şi spaţiile publice: P-ţa Universităţii, B-dui Magheru, B-dui Nicolae Bălcescu, P-ţa Romană, Calea Victoriei şi P-ţa Victoriei, Primăria Municipiului Bucureşti va realiza un studiu de amplasare a mijloacelor de publicitate până la data de 15.04.2011. Studiul va stabili norme privind amplasamentele, tipurile de mijloace de publicitate şi dimensiunile panourilor şi va fi supus aprobării C.G.M.B. până la 1.05.2011. (cand vorbim de un studiu de amplasare nu vorbim de dimensiuni si reguli generale ci vorbim de cazuri concrete:” in acest loc se pune un afisaj de dimensiunile ... cu montaj in pozitia ... ” cu alte cuvinte cineva se va plimba pe strada si va spune „reclama asta imi place – o preiau in studiu - , asta nu imi place – trebuie demontata”. Desigur in totala impartialitate fata de proprietarul ei. Apoi lista ajunge la consilieri care o aproba sau, de ce nu , o si modifica ... asa ajunge Consilul General sa aprobe reclame individuale ... nu ii saturau puz-urile )

 

La art. 4 se introduce lit. k) panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul municipiului Bucureşti vor avea următoarele dimensiuni: 1.2 x 1,8m, 3,2 x 2,4 m. respectiv 4,0 x 3,0 m (aceasta idee de a exclude panourile 5.04x2.38 care au defapt tot 12 mp vine de la D-na Udrea si este o lovitura puternica pentru Euromedia)

 

La art. 4 se introduce lit. I) în extravilanul municipiului Bucureşti pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecţie a drumurilor publice având dimensiunea de 8,0 x4,0 m, iar în afara acestora şi panouri de 14,0 x 4,0 m. (iarasi, ce au cu panourile 6x3 ? inafara de firma care le are in majoritate..)

 

La art. 5 iii. b) se înlocuieşte lit. h) de la „se exceptează de la prevederile art. 4 lit. h) reclamele publicitare amplasate pe terasele (acoperişurile) imobilelor" cu lit. i şi j

 

La art. 5 lit. c) se scoate: c) Mobilierul urban purtător de reclamă va fi amplasat exclusiv prin licitaţie publică, în baza unor studii de amplasament întocmite de Direcţia de Urbanism, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti ( deci renuntam la licitaii publice !?! si in continuare bagam ceva fara legatura – ca pe Mag. Unirea se pot pune mesh-uri ) si se înlocuieşte cu: c) Se exceptează de la prevederile art. 4, lit. i şi j) mash-uriie amplasate pe centrele comerciale, supermagazinele. hipermagazinele şi clădirile din incinta parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare ( pe strazile „protejate” la care se face referire nu exista decat Unirea, Cocor si mag. Bucuresti ( alui Vanghelie))

 

La art. 6 lit. c) punctul 5 se modifică termenul de la 01.08.2011 cu 01.05.2011

 

La art 6 lit e) puncte 2 se modifică la finalul frazei unde spune: „ .dar nu mai mult de 6 m în cazul construcţiilor mai înalte de 30,00 m." a apărut o greşeală în regulament şi se modifică în 15.00 m

 

La art. 6 lit f) punctul 4 „Durata menţinerii reclamei nu poate depăşi durata existente organizării de şantier, dar nu nai muit de 12 luni de ia obţinerea autorizaţiei de construire " cu " se înlocuieşte şi rămâne „fără posibilitatea reautorizării" şi se introduce la sfârşitul punctului cuvântul „reclamei." Şi textul va fi: Durata menţinerii reclamei nu poate depăşi durata existenţei organizării de şantier, dar nu mai mult de 12 iuni de ia obţinerea autorizaţiei de construire fără posibilitatea reautorizării reclamei." ( asa cum este definita reclama in acest regulament ceeace spun ei este ca un brand sau chiar un layout trebuie schimbat la 12 luni. Nimic spectaculos, oricum acest lucru se intampla pentru orice client cat de cat profesionist)

 

La art. 6 lit. f) punctul 5 - „reclama comercială va ocupa maxim 10% ..." se înlocuieşte cu „...maxim 25% din suprafaţa totală a reclamei ...".

 

La art 7 lit. b) - „cu distanţa de min. 25 00 m între două reclame publicitare pe porţiunile de drum din intravilan" se modifică în „cu distanţa de min. 50,00 m între două reclame publicitare pe porţiunile de drum din intravilan"

 

-              „cu distanţa de min. 50,00 m între două reclame publicitare, pe porţiunile de drum din extravilan" se modifică în „cu distanţa de min. 100,00 m între două reclame publicitare, pe porţiunile de drum din extravilan"

 

-              „la min.25,00 m faţă de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult de patru benzi de circulaţie" se modifică în „la min. 100,00 m faţă de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult de patru benzi de circulaţie"

 

-              „la minim 25,00 m faţă de intersecţiile semaforizate" se modifică în „la minim 100,00 m faţă de intersecţiile semaforizate"

 

La art. 7 după lit. c) se introduce (daca in varianta anterioara desimea afisajelor era apreciata dupa caz prin introducerea cifrelor practic se decimeaza amplasamnetele eligibile. Este foarte greu sa gasesti in Bucuresti un bulevard de penetrare care sa aiba mai mult de 200m intre intersectii semaforizate)

 

d)           panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maxima de 2,20 mp se amplasează ia o distant de cel puţin 25,0 m intre panouri

 

e)           panourile de mari dimensiuni, respective cu suprafaţa maximă de 12,00 mp, se amplasează ia o distanta de cel puţin 50,0 m între panouri

 

f)            în situaţia în care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse în orice combinaţie, distanta dintre panouri va fi de minimum 50,0 m

 

g)            sunt exceptate de la prevederile art. 7 iit. c, mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare

 

Lit. d) la lit. h) din regulament se renumerotează şi devine lit. h - etc.

 

La art. 8 a) Panourile publicitare  tip ecran TV se pot autoriza şi amplasa cu respectarea prevederilor art. 6 iit. a) + e) şi art. 7 lit a) g) se modifica în a) -l) din prezentul regulament

 

La art 8 se introduce lit, c) (1) proprietarii ecranelor publicitare au obligaţia transmiterii de "informaţi de interes public şi local, precum şi informaţii de interes pentru populaţie în cazul unor situaţii de urgenţă

 

(2) conţinutul şi modul de transmitere a informaţiilor vor fi stabilite prin protocoalele încheiate între proprietarii ecranelor publicitare şi autorităţile administraţiei publice locale, respectiv alte instituţii abilitate ale statului

 

La art 11 lit. e) punctul 3 „este interzis ca aceste tipuri de vehicule să circule în convoi mai mare de două maşini", se introduce: „şi cu o viteza mai mare decât jumătate din viteza legală admisă pe tronsonul respectiv". (iarasi ofera un bonus sub forma unei interdictii – vehiculele publicitare doresc sa circule incet si pentru ca incurca circulatia de obicei acest lucru le este interzis. Iata insa ca acum se pot prevala de acest regulament pentru a o face. Acum 2 ani le-am spus personal acestor consilieri acest lucru in dezbaterea publica dar se pare ca au alte sensibilitati)

In textul regulamentului apare Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi denumirea se va schimba în Direcţia Urbanism, conform denumirii din organigramă.

 

Domnul preşedinte de şedinţă Călin Murg:

 Supun la vot acest amendament

 

Cine este pentru ? 28 de voturi (Toate PDL – opozitia parasise sala), împotrivă? 0 voturi, abţineri? 0 voturi.

 

Acest amendament a fost adoptat.

 

Supun ia vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea, construirea şi amplasarea firmelor şi reclamelor publicitare pe teritoriul municipiului Bucureşti, în integralitatea lui, cu amendamentul aprobat

 

Cine este pentru? 28 de voturi (Toate PDL – opozitia parasise sala), împotrivă? 0 voturi, abţineri? 0 voturi.

 

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu